MMA

ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานเหมาะสำหรับเด็กหรือไม่?

ในสายตาของผู้ปกครองหลาย ๆ ครอบครัวมักมองศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (Mixed Martial Arts) เป็นเรื่องอันตรายสำหรับลูกหลายในการดูแลของพวกเขา แต่ในความคิดของบรรดาครูสอนศิลปะการต่อสู้นั้น พวกเขาเชื่อว่าการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่วัยเยาว์จะช่วยในเรื่องสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งในมุมของด้านกายภาพ ก็คือการออกกำลังกาย ควบคู่ไปกับการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน จะช่วยปรับปรุงสุขภาพทางด้านอารมณ์ไปด้วย  อีกทั้งเป็นการความภาคภูมิใจและเติมความมั่นใจในตัวของเด็กให้มีมากขึ้น นี่คือประโยชน์เพียงเล็กน้อยไม่กี่ข้อที่พูดถึงเกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานของเด็ก ๆ ยังมีประโยชน์อีกมากมาย ดังนี้

ประโยชน์ของการฝึกศิลปะการป้องกันตัวแบบผสมผสาน

การป้องกันตัวเอง

เด็กเล็ก ๆ ต่างอยู่ในช่วงการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายและสติปัญญา เมื่อเริ่มมีการเรียนรู้เริ่มจากพื้นฐานของศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ป้องกันตนเอง เด็ก ๆ จะสามารถเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ของการต่อสู้ได้เป็นอย่างดี เช่น การออกท่าทางของร่างกายอย่างไร หรือการรับมืออย่างไรเพื่อให้ได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุด

พัฒนาทักษะการฟัง

การเริ่มต้นเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัว จะช่วยเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของทักษะการฟัง ก่อให้เกิดสมาธิและการตอบสนองควบคู่กันไป สามารถแยกโสตประสาทการรับรู้ได้อย่างชาญฉลาด

เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงบวก

การทำงานเป็นทีมคือสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กเล็ก ๆ ที่อยู่ในช่วงวัยที่กำลังเจริญเติบโต พวกเขาจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตและพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างความเข้าใจผู้อื่น และสร้างความมั่นใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วย

การควบคุมตนเองและการตัดสินใจที่ดี

การควบคุมตนเอง หมายถึง การฝึกให้ตนเองทำงานบางอย่าง หรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เฉพาะเจาะจง แม้ว่าจะตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก ก็สามารถควบคุมตนเองเพื่อพิจารณาสถานการณ์ ก่อนคิดตัดสินใจหาทางออกของเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่ได้

พัฒนาความจำ

การเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน จะช่วยพัฒนาทักษะการจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการฝึกซ้อมจนเรียกได้ว่าประทับอยู่ในความทางจำ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องนำศิลปะการต่อสู้ที่เคยฝึกฝนมาใช้ ก็จะสามารถแสดงออกมาได้อย่างลื่นไหล เด็ก ๆ ที่เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวส่วนมาก มักมีลักษณะนิสัยด้านความจำไปในแบบเดียวกัน และสามารถนำทักษะการจำนี้ไปใช้กับกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือการต่อสู้ได้อีกด้วย

มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

แน่นอนว่าการได้ออกกำลังกายเป็นตัวช่วยที่ทำให้ร่างกายของเด็ก ๆ แข็งแรง การฝึกทักษะศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานจะทำให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและร่างกายที่เหมาะสมตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งนอกจากการออกกำลังแล้ว เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่าการรับประทานอาหารที่ดีก็มีส่วนช่วยเสริมสมรรถภาพทางร่างกายที่ดี ควบคู่ไปกับความสนุกสนานจากการออกกำลังกาย

ถ้าหากคุณเป็นผู้ปกครองที่อยากส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้กับลูกหลานตั้งแต่เล็ก ๆ การเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวแบบผสม ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ไม่เสียหาย ถ้าคุณจะแนะนำให้เด็ก ๆ ได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง

เครดิตภาพ : https://www.pinterest.com/pin/372813675401195843/

Similar Posts